BOAZ OG (H) MILLED - 7G


Price:
Sale price$41.97
Description
OG Grindz Milled Flower
Thc / Cbd Range
180 - 230 mg/g
0 - 20 mg/g

Additional Product Information
Cultivar: Hybrid
Brand Name: Boaz
Type: DRIED FLOWER
Consumption Method: Smoke/Vape
Lineage: OG
Dominant Effect: Relax

Terpene Profile

Terpinolene (Citrus/Mint)

Myrcene (Hoppy)

Pinene

Humelene (Hoppy)